D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable, la finalitat del fitxer amb les dades dels usuaris registrats és crear una base de dades de persones físiques interessades en treballar a la nostra empresa o rebre els nostres serveis. Aquestes dades no seran en cap cas cedits a tercers. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, oposar-se i cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats a MILLENNIUM & COSMIC CLUB, mitjançant un email a l’adreça electrònica info@cosmicclubmillennium.com